Instytut Spraw Społecznych

Współpraca

Instytut Spraw Społecznych współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.

We współpracę z instytucjami i organizacjami zaangażowana jest zarówno kadra naukowo-dydaktyczna jak i studenci.