Instytut Spraw Społecznych

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej III edycja

Zapraszamy na III edycję specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej!!!

Czas trwania specjalizacji: II semestry/265 godzin (październik 2019 – lipiec 2020)

Termin przyjmowania dokumentów:

-osobiście w sekretariacie Instytutu Spraw Społecznych w terminie: 10.06.2019-18.07.2019 oraz 02.09.2019-07.10.2019

-pocztą w terminie: 10.06.2019-07.10.2019

Termin rozpoczęcia zajęć: 19 października 2019 r.

Całkowity koszt za specjalizację: 3000 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty).

O przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

1) podanie wraz z oświadczeniem RODO (do pobrania poniżej);

2) kserokopia dowodu osobistego;

3) dokument potwierdzający wykształcenie (minimum średnie).

Powyższe dokumenty można składać osobiście w Instytucie Spraw Społecznych:

Os. Stalowe 17,31-922 Kraków,pok. 112

godz. 10.00 – 14.00, nr telefonu: 12 662 7950

lub przesłać pocztą na adres:

Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Os. Stalowe 17,31-922 Kraków

Dodatkowych informacji udziela koordynator specjalizacji:

dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie specjalizacja  (otwórz)

Oświadczenie RODO (otwórz)

 

 

Wykaz bloków tematycznych realizowanych podczas specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji
dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl