Instytut Spraw Społecznych

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Nabór na kolejną edycję specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Zapraszamy na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej

Termin przyjmowania dokumentów: od 03.09.2018 do 05.10.2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: 20.10.2018 r.

O przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu: dr Krzysztof Chaczko – krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

Więcej informacji: pobierz

Podanie: pobierz