Instytut Spraw Społecznych

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej II edycja

Terminy zjazdów specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – II edycja

(październik 2018-lipiec 2019):

2 semestr:

02-03.03.2019

16-17.03.2019

06-07.04.2019

27-28.04.2019

18-19.05.2019

01-02.06.2019

15-16.06.2019

29-30.06.2019 (zjazd rezerwowy)

Wykaz bloków tematycznych realizowanych podczas specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji – dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl