Instytut Spraw Społecznych

Opiekunowie roczników

STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA

I rok – dr Józefa Matejek

II rok – dr Dominika Sozańska

III rok – dr Katarzyna Gucwa-Porębska

II STOPNIA

I rok – mgr Wojciech Glac

II rok – dr Tomasz Eliasz Wardzała

 

STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPNIA

I rok – mgr Katarzyna Białozyt

II rok – mgr Marta Iwińska

III rok – dr Sylwester Bębas

II STOPNIA

I rok – dr Marek Banach

II rok – dr Anna Mirczak