Instytut Spraw Społecznych

Opiekunowie roczników

STUDIA STACJONARNE: PRACA SOCJALNA:

I STOPNIA

I rok – dr Ewelina Zdebska

II rok – dr Józefa Matejek

III rok – dr Dominika Sozańska

II STOPNIA

I rok – dr Katarzyna Gucwa-Porębska

II rok – mgr Wojciech Glac

 

STUDIA NIESTACJONARNE: PRACA SOCJALNA:

I STOPNIA

I rok – mgr Elżbieta Mirewska

II rok –  dr Katarzyna Białożyt

III rok – mgr Marta Iwińska

II STOPNIA

I rok – dr Sylwester Bębas

II rok –  dr Marek Banach

 

STUDIA STACJONARNE: ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH:

I STOPNIA

I rok – dr Krzysztof Chaczko