Instytut Spraw Społecznych

Kierownicy praktyk

Dr Ewelina Zdebska – Koordynator Zespołu ds. praktyk oraz Kierownik praktyk niepedagogicznych

Dr Katarzyna Gucwa -Porębska – Kierownik praktyk niepedagogicznych, studia stacjonarne

Dr Gertruda Wieczorek – Kierownik praktyk niepedagogicznych, studia niestacjonarne