Instytut Spraw Społecznych

Studia stacjonarne

Studia I-go stopnia: 

I rok praca socjalna, I-go stopnia, stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2018-2019 (otwórz)

II rok praca socjalna, I-go stopnia, stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2018-2019 (otwórz)

III rok praca socjalna, I-go stopnia, stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2018-2019 (otwórz)

 

Studia II-go stopnia:

I rok praca socjalna, II-go stopnia, stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2018-2019 (otwórz)

II rok praca socjalna, II-go stopnia, stacjonarne, semestr zimowy, rok akademicki 2018-2019 (otwórz)