Instytut Spraw Społecznych

Studia niestacjonarne

Roczny harmonogram zjazdów studia niestacjonarne 2018-2019

14-16.12.2018:

Rozkład zajęć, I rok praca socjalna, I-go stopnia, niestacjonarne, sesja 14-16.12.2018 (otwórz)

Rozkład zajęć, II rok praca socjalna, I-go stopnia, niestacjonarne, sesja 14-16.12.2018 (otwórz)

Rozkład zajęć, I rok praca socjalna,  II-go stopnia, niestacjonarne,  sesja 14-16.12.2018 (otwórz) 

Rozkład zajęć, II rok praca socjalna, II-go stopnia, niestacjonarne, sesja 14-16.12.2018 (otwórz)

11-13.01.2019:

Rozkład zajęć, I rok praca socjalna, I-go stopnia, niestacjonarne, sesja 11-13.01.2019 (otwórz) 

Rozkład zajęć, II rok praca socjalna, I-go stopnia, niestacjonarne, sesja 11-13.01.2019 (otwórz) 

Rozkład zajęć III rok praca socjalna, I-go stopnia, niestacjonarne, sesja 11-13.01.2019 (otwórz) 

Rozkład zajęć, II rok praca socjalna, II-go stopnia, niestacjonarne, sesja 11-13.01.2019 (otwórz) 

18-20.01.2019:

Rozkład zajęć, III rok praca socjalna, I-go stopnia, niestacjonarne, sesja 18-20.01.2019 (otwórz) 

Rozkład zajęć, I rok praca socjalna, II-go stopnia, niestacjonarne, sesja 18-20.01.2019 (otwórz)