Instytut Spraw Społecznych

Studia niestacjonarne

Roczny harmonogram zjazdów studia niestacjonarne 2018-2019

12-14.10.2018:

Rozkład zajęć: praca socjalna II rok, I stopień, niestacjonarne, sesja 12-14.10.2018 (otwórz)

Rozkład zajęć: praca socjalna I rok, II stopień, niestacjonarne, sesja 12-14.10.2018 (otwórz)

19-21.10.2018:

Rozkład zajęć:  praca socjalna, I rok, I stopień, niestacjonarne, sesja 19-21.10.2018 (otwórz) 

Rozkład zajęć: praca socjalna, III rok, I stopień, niestacjonarne, sesja 19-21.10.2018 (otwórz) 

Rozkład zajęć: praca socjalna, II rok, II stopień, niestacjonarne, sesja 19-21.10.2018 (otwórz)