Instytut Spraw Społecznych

DYŻURY PRACOWNIKÓW ISS W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

Dyżury pracowników we wrześniu: studia stacjonarne/niestacjonarne:

DYŻURY SEMESTR ZIMOWY