Kierownicy praktyk

Dr Ewelina Zdebska – Koordynator Zespołu ds. praktyk oraz Kierownik praktyk niepedagogicznych

Dr Katarzyna Gucwa – Porębska – Kierownik praktyk niepedagogicznych, studia stacjonarne

Dr Tomasz Eliasz Wardzała – Kierownik praktyk niepedagogicznych, studia niestacjonarne

Archiwa