Instytut Spraw Społecznych

Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE WOLONTARIATU

Opiekowie: dr  Katarzyna Jagielska, dr Anna Mirczak, mgr Katarzyna Białożyt.

Koło Naukowe Wolontariatu powstało w roku akademickim 2014/2015.

 

W roku akademickim 2014/ 2015 roku w skład Zarządu Koła weszły następujące studentki:

Przewodnicząca – Klaudia Obroślak

Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Boruta

Sekretarz – Paulina Konowalska

Skarbnik – Patrycja Dąbek

Głównymi celami statutowymi Koła są, w szczególności:

  • kształtowanie oraz szerokie rozwijanie osobowości młodych ludzi poprzez działalność społeczną
  • prowadzenie działalności wolontarystycznej;
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym: (organizowanie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, odbywanie praktyk zawodowych, wszelka inna działalność, mająca na celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i wolontarystycznej);
  • współpraca z wszelkimi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie szerzenia ideologii wolontariatu;
  • podejmowanie działań pomocowych, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej;
  • wspieranie przedsięwzięć w zakresie działalności wolontarystycznej, filantropijnej oraz społecznej;
  • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
  • współpraca z organizacjami studenckimi Uniwerstytetu Pedagogicznego w Krakowie i z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą.

Wszystkich chętnych Studentów zapraszamy do współpracy.

Kontakt: k.n.wolontariatu@gmail.com