Instytut Spraw Społecznych

Konferencje i seminaria

VII KRAKOWSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECI ULICY

W dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyła się VII Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy zorganizowana przez Fundację NOWE CENTRUM oraz Koło Naukowe Wolontariatu wraz z opiekunem dr Katarzyną Jagielską. Konferencję rozpoczął Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP oraz Prezes Fundacji NOWE CENTRUM Pani Katarzyna Regucka. W problematykę kompetencji streetworkerów oraz problemów Dzieci Ulicy wprowadziły uczestników spotkania dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP oraz dr Barbara Adamczyk z Akademii Ignatianum w Krakowie. O doświadczeniach pracy streetworkera opowiedzieli Krystyna Tarnawska (Napenda Kuishi), Kazimierz Helon (Młodzi Światu Salezjański Wolontariat Misyjny) oraz Ewa Fijałkowska i Joanna Gałka (Fundacja NOWE CENTRUM).

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

24-25 maja 2018 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka.

 Zapraszamy na stronę wydarzenia

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

12-13 ,marca 2018 odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów”

Komunikat konferencji

SEMINARIUM NAUKOWE PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej Instytutu Pracy Socjalnej oraz Małopolskie Hospicjum dla Dzieci Seminarium Naukowe Praca socjalna z rodziną, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Instytucie Pracy Socjalnej os. Stalowe 17.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: „PROFILAKTYKA I WSPARCIE SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM”   

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Profilaktyka i wsparcie społeczne w środowisku lokalnym. Konferencję zorganizowała Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie we współpracy z Fundacją Verum Alfa.  Konferencja odbyła się w siedzibie Instytutu Pracy Socjalnej UP w Krakowie. Podczas konferencji odbyła się sesja plenarna w której referaty wygłosiło dziewięciu prelegentów i dwie sekcje.

Konferencja obejmowała następujące obszary tematyczne: teoretyczna i praktyczna perspektywa problemów związanych z określeniem zadań, potrzeb i oczekiwań profilaktyki i wsparcia społecznego; identyfikacja działań w zakresie profilaktyki i wsparcia społecznego; problemy społeczeństwa konsumenckiego w świetle aktualnych wyzwań i problemów społecznych; problematyka współpracy instytucji realizujących działania profilaktyczne i pomocowe w środowisku lokalnym oraz działalność organizacji państwowych i pozarządowych na rzecz beneficjentów działań profilaktycznych i wsparcia społecznego.

Celem konferencji była dyskusja nad problemami związanymi z określeniem zadań, potrzeb i oczekiwań w obszarze profilaktyki i wsparcia społecznego w perspektywie teoretycznej (naukowej) i praktycznej; wymiana poglądów dotyczących formułowania, definiowania i identyfikowania problemów związanych z profilaktyką i wsparciem w środowisku lokalnym; przedstawienie różnych instytucji działających na rzecz pomocy społecznej; wymiana doświadczeń praktycznych związanych z realizacją działań profilaktycznych i pomocowych dla różnych środowisk beneficjentów; przedstawienie specyfiki funkcjonowania instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w kontekście skutecznej realizacji celów w profilaktyce i pomocy społecznej.

SEMINARIUM NAUKOWE

W dniu 19 października 2017 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe prowadzone przez prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego. Podczas seminarium Pan Profesor przedstawił najważniejsze założenia i zmiany systemu szkolnictwa wyższego wynikające z Ustawy 2.0.