Instytut Spraw Społecznych

KATEDRA PROFILAKTYKI PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. DARIUSZ ADAMCZYK, PROF. UP

dr Marek Banach

dr Sylwester Bębas

dr Józefa Matejek

dr Ewelina Zdebska