Instytut Spraw Społecznych

KATEDRA POMOCY POSTPENITENCJARNEJ I WYCHOWANIA DO PRACY

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. BARBARA NOWAK, PROF. UP

 

dr Katarzyna Gucwa – Porębska

dr Gertruda Wieczorek

dr Tomasz Eliasz Wardzała

dr Anna Mirczak (urlop zdrowotny)