Przejdź do treści

KATEDRA POMOCY POSTPENITENCJARNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. BARBARA NOWAK, PROF. UP

dr Katarzyna Gucwa – Porębska

dr Dawid Wieczorek

dr Gertruda Wieczorek

mgr Elżbieta Mirewska

Archiwa