Przejdź do treści

KATEDRA POMOCY POSTPENITENCJARNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. BARBARA NOWAK, PROF. UP

 

dr Katarzyna Gucwa – Porębska

dr Gertruda Wieczorek

dr Anna Mirczak (urlop rodzicielski)

mgr Elżbieta Mirewska

Archiwa