Instytut Spraw Społecznych

KATEDRA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP

dr hab. Liudmiła Kryvachuk, prof. UP

dr Katarzyna Jagielska

dr Anna Mirczak

mgr Katarzyna Białożyt

mgr Marta Iwińska