Instytut Spraw Społecznych

KATEDRA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP

adres strony:  kgs.up.krakow.pl

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP

dr hab. Liudmiła Kryvachuk, prof. UP

dr Katarzyna Białożyt

mgr Marta Iwińska