Instytut Spraw Społecznych

Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Informacje dla kandydatów:

PRACA SOCJALNA ORAZ ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH :

KATALOG KIERUNKÓW (OTWÓRZ)