Przejdź do treści

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Organizator: Instytut Spraw Społecznych UP (Zgoda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.)

Cel kursu: zdobycie uprawnień do kierowania instytucjami pomocy społecznej oraz przygotowanie do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Czas trwania: 265 godzin (dwa semestry)

Całościowa opłata za kurs: 3000 zł (możliwość rozłożenia na 2 lub 4 raty)

Termin przyjmowania dokumentów: od 01.06.2021 r. do 15.07.2021 r. oraz od 01.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

Termin rozpoczęcia zajęć w formie on-line (Microsoft Teams): 23.10.2021 r.

Terminy zjazdów (on-line) w semestrze pierwszym (zimowym):

23-24.10.21

13-14.11.21

27-28.11.21

11-12.12.21

08-09.01.22

22-23.01.22

05-06.02.22

Egzamin końcowy: lipiec 2022

 

W celu zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać na poniższy adres Instytutu Spraw Społecznych wypełnione następujące dokumenty:

– Podanie (pobierz)

– Formularz RODO (pobierz)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Kserokopia świadectwa maturalnego lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów

 

Adres wysyłki:

Instytut Spraw Społecznych

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Os. Stalowe 17

31-922 Kraków

(z dopiskiem: zgłoszenie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej)

 

O przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Wykaz bloków tematycznych realizowanych podczas specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Dyplom specjalizacji jest niezbędny przy ubieganiu się o stanowiska kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Zgoda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji
dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

 

 

Archiwa