Przejdź do treści

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zapraszamy na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, edycja 2020-2021

Dyplom specjalizacji jest niezbędny przy ubieganiu się o stanowiska kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Zgoda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.
Specjalizacja trwa dwa semestry (265 godzin): październik 2020 – czerwiec 2021. Zajęcia będą odbywać się w formie zjazdów (sobota oraz niedziela, mniej więcej dwa razy w miesiącu) w Instytucie Spraw Społecznych w Krakowie na os. Stalowym 17. Całkowity koszt: 3000 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty).
Zgłoszenia należy dokonać przesyłając następujące dokumenty:
– Kserokopię dowodu osobistego
– Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni.
 
Wypełnione dokumenty należy przesłać w terminie od 1 września 2020 do 18 października 2020 r. pocztą na adres:
Instytut Spraw Społecznych
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
os. Stalowe 17
31-922 Kraków
z dopiskiem: „Rekrutacja na specjalizację”
Liczba miejsc ograniczona!

Wykaz bloków tematycznych realizowanych podczas specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji
dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

Archiwa