Przejdź do treści

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zapraszamy na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, edycja 2020-2021

INFORMUJEMY, IŻ PIERWSZE ZAJĘCIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ ODBĘDĄ SIĘ 24-25 PAŹDZIERNIKA 2020 W FORMIE ZDALNEJ (ON-LINE PRZY UŻYCIU APLIKACJI MICROSOFT TEAMS). WSZYSTKIE INFORMACJE ORGANIZACYJNE ZOSTANĄ PRZESŁANE DO UCZESTNIKÓW SZKOLENIA DROGĄ E-MAILOWĄ DO DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2020.

TERMINY ZJAZDÓW SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGAZNIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

ROK AKADEMICKI 2020/2021. WSZYSTKIE ZJAZDY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (ON-LINE) POZA HOSPITACJAMI INSTYTUTCJI ORAZ EGZAMINAMI KOŃCOWYMI.

1 ZJAZD: 24-25.10.2020

2 ZJAZD: 14-15.11.2020

3 ZJAZD: 28-29.11.2020

4 ZJAZD: 12-13.12.2020

5 ZJAZD: 16-17.01.2021

6 ZJAZD:  30-31.01.2021

7 ZJAZD: 13-14.02.2021 (ZJAZD REZERWOWY)

8 ZJAZD: 27-28.02.2021

9 ZJAZD: 06-07.03.2021

10 ZJAZD: 20-21.03.2021

11 ZJAZD: 10-11.04.2021

12 ZJAZD: 24-25.04.2021

13 ZJAZD: 15-16.05.2021

14 ZJAZD: 11.06 (HOSPITACJE INSTYTUCJI) -13.06.2021

15 ZJAZD: 19-20.06.2021 (ZJAZD REZERWOWY)

EGZAMIN KOŃCOWY: 3-4.07.2021

 

Dyplom specjalizacji jest niezbędny przy ubieganiu się o stanowiska kierownicze w instytucjach pomocy społecznej. Zgoda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ.
Specjalizacja trwa dwa semestry (265 godzin): październik 2020 – czerwiec 2021. Zajęcia będą odbywać się w formie zjazdów (sobota oraz niedziela, mniej więcej dwa razy w miesiącu) w Instytucie Spraw Społecznych w Krakowie na os. Stalowym 17. Całkowity koszt: 3000 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty).
Zgłoszenia należy dokonać przesyłając następujące dokumenty:
– Kserokopię dowodu osobistego
– Kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni.
 
Wypełnione dokumenty należy przesłać w terminie od 1 września 2020 do 18 października 2020 r. pocztą na adres:
Instytut Spraw Społecznych
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
os. Stalowe 17
31-922 Kraków
z dopiskiem: „Rekrutacja na specjalizację”
Liczba miejsc ograniczona!

Wykaz bloków tematycznych realizowanych podczas specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (otwórz) 

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela koordynator specjalizacji
dr Krzysztof Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

 

 

Archiwa