Instytut Spraw Społecznych

KATEDRA ETYKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. IRENEUSZ M. ŚWITAŁA, DR H.C. PROF. UP, DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

prof. dr hab. Andrzej Kozera

dr hab. Marek Klimek, prof. UP

dr Krzysztof Chaczko

dr Dominika Sozańska

mgr Wojciech Glac

mgr Elżbieta Mirewska