Instytut Spraw Społecznych

KATEDRA ETYKI PRACY SOCJALNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. IRENEUSZ M. ŚWITAŁA, DR H.C. PROF. UP, DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

dr hab. Marek Klimek, prof. UP

dr Krzysztof Chaczko

dr Dominika Sozańska

mgr Wojciech Glac

mgr Elżbieta Mirewska