Przejdź do treści

KATEDRA ETYKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. IRENEUSZ M. ŚWITAŁA, DR H.C. PROF. UP

prof. dr hab. Andrzej Kozera

dr hab. Marek Klimek, prof. UP

dr Krzysztof Chaczko

dr Dominika Sozańska

dr Ewelina Zdebska

mgr Wojciech Glac

Archiwa