Przejdź do treści

Projekty socjalne

RAZEM W ATMOSFERZE WIELKIEJ NOCY

Projekt został zrealizowany dnia 21 marca 2015 roku w Domu Matki i  Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie. Wprowadzał on tematyką w atmosferę zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, a celem jego była aktywizacja podopiecznych placówki do twórczego spędzania czasu wolnego.

Poprzez prowadzone w ramach projektu zajęcia artystyczne, ukazał możliwość organizowania i spędzania czasu wolnego tak, by był on czynny, twórczy oraz odkrywał i  rozwijał zdolności podopiecznych placówki. Prace obejmowały tworzenie dekoracji plastycznych: pisanek, malowanek okolicznościowych przy użyciu różnorodnych materiałów. Była to okazja do artystycznego wyrażenia siebie, swoistej terapii sztuką w  trakcie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Realizatorki projektu zapoznały uczestników z tradycjami wielkanocnymi oraz zaprezentowały ciekawe techniki zdobienia. Wykonane dekoracje posłużyły do ozdobienia Domu Matki i Dziecka, a nagrody i słodkości na koniec zajęć zapewne cieszyły na długo uczestniczące w projekcie dzieci oraz przyczyniły się do wzrostu ich samooceny i wiary w swoje umiejętności.

Realizatorki: Bożena Piwowarczyk i Anna Strojna

Koordynator: mgr Tomasz E. Wardzała

PORA NA SENIORA

Jako studentki  pracy socjalnej podjęłyśmy się niemałego wyzwania jakim było przeprowadzenie projektu socjalnego pt,, Aktywizacja osób starszych w miejscowości Bukowie gmina Kunów woj Świętokrzyskie”. Początki wiązały się z niezliczoną ilością obaw, martwiłyśmy się że zbyt wiele rzeczy może się nie powieść a nasz projekt okaże się wielką klapą Jednak dzięki współpracy i zaangażowaniu obawy minęły a nasz projekt powstawał dosyć szybko.

Początkowo, trudności i stresu było sporo jednak zawsze mogłyśmy liczyć na pomoc koordynatora dr Tomasza Wardzały, który służył trafnymi uwagami i pomysłami.  Dzięki dobrze opracowanemu planowi działania projekt przebiegał całkowicie według tego jak ustaliłyśmy.

Byłyśmy z siebie bardzo dumne kiedy po zakończeniu projektu widziałyśmy efekt końcowy. Liczne podziękowania i uśmiechy na twarzach ludzi, którzy brali udział w projekcie oraz poczucie że dzięki naszej pracy coś zmieniło się na lepsze jest bardzo satysfakcjonujące.

Pomysł na taki tytuł projektu powstał bardzo szybko, ponieważ jesteśmy mieszkankami tej społeczności lokalnej, znamy niemal wszystkich mieszkańców i rozumiemy ich potrzeby. Wieś liczy około 120 gospodarstw domowych w których żyje 360 ludzi. Zauważyłyśmy w naszej miejscowości niepokojące zjawisko a mianowicie starzenie się społeczeństwa i właśnie to było przyczyną przeprowadzenia takiego projektu socjalnego

Efekty przeprowadzonego projektu są satysfakcjonujące. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Czuli się potrzebni i byli dumni ze swojej pracy. Wszyscy ubolewali nad tym, że projekt trwał tak krótko i deklarowali chęć uczestnictwa w innych zajęciach. Dzięki naszej inicjatywie seniorzy zrozumieli, że bezproduktywne spędzanie czasu wolnego przed telewizorem nie daje tyle radości i szczęścia co spędzanie go z osobami w podobnym wieku. Podczas zajęć plastycznych można stworzyć coś z niczego, można się rozwijać i poznawać siebie, można zawierać nowe znajomości, rozwijać hobby. Wszystkiego tego doświadczyli nasi beneficjenci w wyniku czego chcą kontynuować swoją aktywność. Mają w planach utworzyć klubik gdzie będą mogli nadal się rozwijać.

Jako realizatorki jesteśmy zadowolone z naszego projektu. Dzięki naszemu projektowi pojawił się uśmiech na twarzach seniorów . To jest dla nas wystarczającym prezentem aby dalej w przyszłości organizować coś dla społeczności. Uczestnicy projektu to bardzo miłe i życzliwe osoby, które pragną coś zmienić we własnym życiu, chcą żyć pełnią życia, chcą pracować. Swoją działalnością pomogłyśmy w ukierunkowaniu tej aktywności, stworzyłyśmy warunki i okazję do wykazania się. Jest nam bardzo miło, że są ludzie którzy mają ochotę działać i kontynuować to co zaczęłyśmy.

 

Realizatorzy:         Agata Gaj, Katarzyna Maj

Koordynator:        mgr Tomasz Eliasz Wardzała

PODRÓŻUJ Z NAMI PO ŚWIECIE

W dniu 6.07.2015 roku został zrealizowany projekt socjalny pt. „ PODRÓŻUJ Z NAMI PO ŚWIECIE”, zorganizowany został przez studentki I roku Pracy Socjalnej ze studiów niestacjonarnych II stopnia. Uczestnikami projektu były dzieci z Klubu Wersalik, mieszczącego się na Osiedlu Ogrodowym 15  w Krakowie.

Celem głównym projektu było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w Klubie Wersalik poprzez przygotowanie spotkania dotyczącego dwóch państw: Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Celem szczegółowym była wizualna  „podróż” do wymienionych wcześniej krajów. Chciałyśmy  pokazać dzieciom ciekawe miejsca. Pogłębić ich wiedzę na temat innych kultur, tradycji, rasy, zwyczajów. Dostarczyć wielu pozytywnych przeżyć, zachęcić do przemyśleń a być może zaszczepić w niektórych z nich chęć do podróżowania. Uczestnicy poznawali ciekawe  miejsca nie tylko po przez bodźce wzrokowe, słuchowe ale także  węch i smak.  Dzięki hojności sponsorów mogłyśmy zorganizować poczęstunek składający się z tradycyjnych przysmaków danej kuchni.

W trakcie realizacji projektu miałyśmy okazję obserwować reakcje dzieci. W czasie trwania naszego spotkania zadawały dużo pytań, opowiadały różne historyjki związane z krajami, o których była mowa. Wydaje nam się, że projekt odniósł sukces. Uczestnicy byli zadowoleni z możliwości udziału w podjętych przez nas działaniach.

Realizatorki: Alicja Chmielewska i Anna Hiroń

Koordynator projektu: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

PROJEKT SOCJALNY „PODARUJMY UŚMIECH”

Studentki Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zrealizowały projekt socjalny pt. „Podarujmy Uśmiech”. Celem projektu było zainteresowanie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach kreatywnym i twórczym spędzaniu wolnego czasu.

Całe wydarzenie odbyło się w Żmiącej. Rozpoczęło się o godz. 9.00 od zwiedzania „Stawów Rybnych” następnie przeszłyśmy wraz z beneficjentami na przygotowane warsztaty rzeźbiarskie do lokalnego artysty Pana Jakuba Pachula.  Wysłuchaliśmy interesującego wykładu na temat podstaw rzeźbiarstwa, zobaczyliśmy wystawę prac oraz każdy z nas mógł spróbować własnych sił w rzeźbiarstwie

Celem głównym naszego projektu było zwiększenie aktywności społecznej i kulturowej podopiecznych ŚDS, a także przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pogłębianie wiedzy. Dla studentów natomiast: ćwiczenie umiejętności i kompetencji w obszarze pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Przeprowadzony przez nas projekt socjalny pt. „Podarujmy Uśmiech” przyniósł wiele korzyści zarówno nam organizatorkom, jak i osobom w nim uczestniczącym, czyli podopiecznym ŚDS. Ku naszemu zadowoleniu projekt został przyjęty z aprobatą beneficjentów. Możemy powiedzieć, że nasz projekt odniósł oczekiwane przez nas efekty, oraz uzyskałyśmy założone cele. Zorganizowane warsztaty przyniosły nam wszystkim wiele radości i satysfakcji. Podopieczni spędzili dzień poza ośrodkiem wśród lokalnej społeczności. Wykazywali zainteresowanie rzeźbiarstwem. Dla nas organizatorek było to równie korzystne wydarzenie, dzięki przeprowadzonemu przez nas projektowi miałyśmy okazję pogłębić wiedzę z zakresu pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a wszystko to przepływało w miłej atmosferze.

Realizatorki: Dorota Mrowca Katarzyna Liszka

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

„PROJEKT PIKNIK INTEGRACYJNY JA – WY – MY”

 Projekt socjalny » Piknik integracyjny „Ja – wy – my”« miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej, która pozwoliłaby osobom z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowego Sącza otworzyć się na innych, wejść w interakcje z osobami pełnosprawnymi, ośmieli ich i zachęci do komunikowania się z innymi ludźmi, do sygnalizowania własnych potrzeb a jednocześnie wzmocni integrację między uczestnikami WTZ a społecznością lokalną. Nasz projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Nasz piknik był otwarty na propozycje, dlatego też podczas tego przedsięwzięcia mogłyśmy zobaczyć wiele ciekawych występów. Nasz projekt zakładał również zabawy i konkursy, które pozwolą wszystkim uczestnikom na własny rozwój kreatywności, nauki współpracy i zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim zapewni im rozrywkę.

Kołem napędowym do stworzenia tego projektu była nasza wizyta w nowosądeckich WTZ, gdzie miałyśmy przyjemność obejrzeć jasełka w wykonaniu uczestników. Zafascynowane atmosferą tam panującą, witalnością i radością uczestników z możliwości uczestniczenia w przedstawieniu, postanowiłyśmy stworzyć własny projekt, który wykorzystałby drzemiący w nich potencjał, by dali poznać się społeczności lokalnej jako pełnowartościowi ludzie mimo niepełnosprawności intelektualnej. Przedsięwzięcie to ma na celu przełamać strach uczestników przed kontaktami międzyludzkimi, zachęcić do interakcji, otworzyć się na ludzi, porzucić rezerwę z jaką podchodzą do ‘obcych’, gdyż w swoim gronie czują się tylko swojsko i akceptowalnie. Wierzymy, że dzięki temu projektowi uczestnicy oraz społeczność lokalna poznali głębię ludzkiego serca – czy to pełnosprawnego czy nie, bo każdy ma prawo do kompletnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Działania:

Pierwszym etapem działań było nawiązanie kontaktu z kierownikiem WTZ oraz zapoznanie się z literaturą. Miało to miejsce około grudnia 2014 roku. W kwietniu 2015 roku zaczęłyśmy pozyskiwać sponsorów- wysyłać pisma. Pod koniec maja udało nam się wybrać konkretną datę realizacji projektu. Był to 13 czerwca 2015 roku. Na początku czerwca otrzymałyśmy środki finansowe na realizację projektu oraz zaprosiłyśmy uczestników.

Integracja nastąpiła w bardzo dużym stopniu. Ludzie ze środowiska lokalnego obiecali, iż w przyszłości na pewno odwiedzą niepełnosprawnych. Podzielili się również swoimi numerami telefonów z pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, aby w razie potrzeby mogli służyć pomocą przy organizacji lub sfinansowaniu tego typu imprez oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów jak również sprzętów potrzebnych do rehabilitacji.

Spotkanie miałoby dużo skromniejszy wymiar, gdyby nie wsparcie finansowe i rzeczowe „Przyjaciół Pikniku”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

Wierzymy, że poprzez realizację naszego projektu podniosłyśmy w społeczeństwie lokalnym poziom wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz sposobu funkcjonowania i potrzeb osób upośledzonych umysłowo. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom ukształtują się właściwe postawy społeczne i zachowania wobec osób niepełnosprawnych oraz postawy sprzyjające integracji z tymi osobami.

Projekt udowodnił nam, że warto pomagać nie dla idei samej w sobie, ale przede wszystkim dla uśmiechu i szczerej radości uczestników WTZ, którzy poczynili ogromne postępy w komunikacji interpersonalnej.

Realizatorzy projektu: Roksana Leszko, Małgorzata Domagała

Koordynator projektu: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

JA TEŻ POTRAFIĘ

Dnia 12.06.2015 r. w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach został zrealizowany projekt socjalny pt. „Ja też potrafię”, zorganizowany przez dwie studentki kierunku praca socjalna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakwie. Projekt był przeznaczany dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej.

Celem głównym projektu było kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia. Ponadto realizatorki chciały uporządkować i poszerzyć wiedzę na temat zdrowego odżywiania się oraz nauczyć dzieci komponowania zdrowego jadłospisu i potraw bogatych w składniki odżywcze. Zwrócono również uwagę jak ważna w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży jest aktywność fizyczna.

Uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia, a także brali aktywny udział w przygotowanej pogadance. Po zakończeniu części teoretycznej chętnie wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Przygotowali samodzielnie odżywcze koktajle, owocowe szaszłyki, sałatki , pasty oraz kolorowe kanapki. Następnie przeprowadzono konkurs rysunkowy oraz rozdano dzieciom przygotowane poradniki z przepisami do samodzielnego wykonania.

Efekty projektu to przede wszystkim nabycie przez dzieci praktycznych umiejętności kulinarnych przydatnych w późniejszym, dorosłym życiu oraz pogłębienie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się. Ponadto uczestnicy nabyli umiejętność pracy w zespole i aktywnie spędzili czas wolny.

Projekt udowodnił realizatorkom, że warto pomagać i poświęcać swój czas dla osób, które tego potrzebują. Rozmowy z dziećmi, wspólnie zrealizowane zadania oraz przeprowadzony  konkurs, przyczyniły się do tego, że projekt odniósł sukces, a trud i praca włożona w jego realizację nie była bezowocna. Satysfakcja z wykonanej pracy i uśmiech na twarzach dzieci oraz ich dalsza chęć do uczestnictwa w tego typu zajęciach była dla studentek największą nagrodą.

Realizatorzy: Małgorzata Grabowska, Anna Ziemba

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

2 W 1 CZYLI O TEATRZE Z ZYSKIEM

Projekt socjalny miał na celu zebrać mieszańców parafii Miętustwo i wszystkich chętnych na występ grupy teatralnej z Białki Tatrzańskiej, którzy przedstawili sztukę pt. „ Siedem Grzechów Głównych”. Zaplanowana była także kwesta na fundację im. Adama Worwy w Nowym Targu. Cel został osiągnięty, kultura została przybliżona mieszkańcom, a zebrane datki zostały oddane do zarządu fundacji na szczytne cele m.in. na pomoc nieuleczalnie chorym osobom oraz ich rodzinom.

NIE JESTEM INNY. JESTEM WYJĄTKOWY. INTEGRACJA PRZEZ TANIEC

Projekt socjalny został zrealizowany w dn. 24.06.2015r. na górze Leskowiec. Celem główny, który chciałyśmy osiągnąć było ukazanie dzieciom i młodzieży z różnych środowisk społecznych, że warto zaakceptować siebie takim jakim się jest. Wykorzystując Święto Wolontariatu organizowane przez Caritas Bielsko-Biała, udało się tego dokonać poprzez wykonanie zamierzonych przez nas działań, którymi były między innymi,  zabawy taneczne i  ruchowe, konkursy oraz pogadanki na temat: akceptacji samego siebie. Po zakończeniu projektu uczestnicy dzięki uprzejmości sponsorów mogli skorzystać z poczęstunku i drobnych upominków.
Jako realizatorzy projektu jesteśmy usatysfakcjonowani z przebiegu i efektów naszych działań.

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

Realizatorzy: Magdalena Michalak i Magdalena Naglik

MAŁY KROK DO SZCZĘŚCIA

W dniu 25.06.2015r. studentki pracy socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zorganizowały projekt socjalny pt. „Mały krok do szczęścia”, w którym udział wzięły osoby niepełnosprawne z Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej przy ul. Kilińskiego 11. Celem głównym projektu  było znalezienie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, w tym przypadku zorganizowanie małej wycieczki do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, po czym w ŚDS  studentki zorganizowały konkurs z nowo nabytej wiedzy. Na koniec uczestnicy otrzymali cenne nagrody, dzięki którym poczuli się docenieni i szczęśliwi co potwierdza uśmiech na ich twarzach. To niezwykłe doświadczenie zarówno dla uczestników projektu jak i dla organizatorek.

Organizatorzy: Magdalena Kurczab, Anna Król

Koordynator: mgr Tomasz E. Wardzała

BEZPIECZNY SENIOR

W dniu 20.07.2015r. o godz. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik odbył się projekt socjalny pt. „Bezpieczny senior”, realizowany przez nas Paulinę Adamską i Jolantę Kurczab – studentki I roku Pracy socjalnej we współpracy z wyżej wymienionym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gromniku oraz Komisariatem Policji w Ciężkowicach. Koordynatorem projektu był mgr Tomasz Eliasz Wardzała.

Spotkanie to rozpoczęło się o godzinie 16:00 od przywitania licznie przybyłych gości.
Na wstępie funkcjonariusz policji opowiadał uczestnikom spotkania o zagrożeniach, na które osoby starsze, szczególnie te mieszkające samotnie, są narażone. Wyjaśnił, na czym polegają popularne w ostatnim czasie oszustwa, na tzw. „ wnuczka” . Funkcjonariusz apelował do seniorów o wzmożoną czujność oraz radził jak postępować, aby nie stać się ofiarą oszusta.
Następnie policjant przypomniał seniorom, że bardzo ważne jest to, aby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób podających się za pracownika administracji, listonosza czy urzędnika. Ważne jest również to, aby zawsze zamykać drzwi na klucz, by uniemożliwić złodziejowi wejście niepostrzeżenie do mieszkania i zabranie pozostawionych w przedpokoju kluczy, pieniędzy czy dokumentów.

Po spotkaniu przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego swobodnie konwersowanie, przeplatane pochlebnymi opiniami na temat przeprowadzonego projektu.

POZNAJEMY KULTURĘ I SWOJE PRAWA

Planując realizację naszego Projektu, założyliśmy sobie jakie mamy podjąć działania, aby wykreować ciekawy pomysł, który zrealizujemy dla polepszenia bądź usprawnienia rzeczywistości społecznej. W tym celu wybraliśmy grupę osób starszych i niepełnosprawnych, gdyż w naszym mniemaniu stanowią oni grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Poprzez naszą propozycję kierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych chcieliśmy stworzyć okazję ku polepszeniu ich społecznego funkcjonowania. Staraliśmy się jasno określić sobie cel, opierający się na wszechstronnej i wyczerpującej diagnozie problemu,  który poprzez projekt chcieliśmy osiągnąć.

Niniejszy projekt zrealizowany został pod patronatem i przy współpracy Klubu „Wersalik” (a dokładniej Klubu Seniora) mającego swoją siedzibę na os. Ogrodowym 15 w Krakowie.  Klub jest gminną, samorządowa jednostka organizacyjna, podlegająca pod Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Kraków. Jest to instytucja publiczna, która działa w oparciu o własny Statut. Działalność Kluby „Wersalik” skierowana jest głównie do ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży z okolicznych osiedli. Klub Seniora zaś przeznaczony jest dla osób starszych, często samotnych. To jest ich miejsce na zorganizowanie sobie czasu wolnego, w miłym i sympatycznym towarzystwie rówieśników.

Formy spędzania czasu wolnego aby były również przydatne dla jednostek, powinny się opierać na oddziaływaniach skierowanych w kierunku możliwości otrzymania wsparcia.

Nasza propozycja w zamiarze miała połączyć przyjemne z pożytecznym, tak aby osoby zdobyły konkretną, przydatną w życiu wiedzę.

Założyliśmy, również jak ważną kwestią w życiu osoby dorosłej, w podeszłym wieku jest termin „kultura”. W związku z powyższym uznaliśmy, że przedstawienie fachowego materiału dotyczącego dóbr kultury jakie mamy w naszym kraju, będzie również rzeczą pożyteczną dla adresatów naszego projektu.

Głównym celem naszego Projektu było zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez zaprezentowanie materiału pt. „Polskie dobra kultury  i przyrody znajdujących się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO”. Prezentacja ta, ma również zwiększyć świadomość uczestników co do wartości rodzimych dóbr.

Kolejną ważną kwestią, którą objął nasz projekt było przedstawienie i omówienie praw osób niepełnosprawnych. Takie osoby często borykają się ze społecznym wykluczeniem. Pozostawione są sami sobie i zdarza się, iż zarówno takie osoby jak i ich opiekunowie  nie są w pełni świadomi co – zgodnie z polskim prawem im przysługuje.

Projekt składał się z dwóch części. Przedstawione zostały w formie prezentacji „Polskie dobra kultury i przyrody na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO”. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z Panem mgr Markiem Stoszkiem, który specjalizuje się w tej dziedzinie i jest częstym wykładowcą na Uniwersytetach III Wieku. Pan mgr Marek Stoszek jest doktorantem z zakresu Kulturoznawstwa. Stąd też uznaliśmy, iż w sposób należyty i kompetenty przekaże posiadaną wiedzę grupie osób, do których adresowaliśmy nasz Projekt.

Druga część składała się z prelekcji na temat praw i uprawnień osób starszych i niepełnosprawnych. W tym celu jako pracownicy jednostek pomocy społecznej wykorzystaliśmy własną wiedzę i doświadczenie zawodowe aby przedstawić możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne kompleksowego wsparcia

Efekty przeprowadzonego projektu są nie do końca satysfakcjonujące. Ze względu na termin w jakim odbyło się spotkanie nie było dużej frekwencji. Jednakże osoby, które uczestniczyły w spotkaniu były zadowolone i zaciekawione tematyką. Podczas prezentacji wszystkie osoby będące na sali aktywnie brały udział w spotkaniu. Niektóre osoby nawet notowały na własnych kartkach przekazywaną treść, co szczególnie zwróciło naszą uwagę.

Po spotkaniu i odbytych prezentacjach doszliśmy do wniosku, że tego typu zajęcia powinny odbyć się ponownie w późniejszym terminie. Szczególnie w okresie późno jesiennym, kiedy to frekwencja jest dużo wyższa. Tematyka zajęć może być urozmaicona, dostosowana do potrzeb tej właśnie konkretnej grupy osób.

Po spotkaniu i odbytych prezentacjach doszliśmy do wniosku, że tego typu zajęcia powinny odbyć się ponownie w późniejszym terminie. Szczególnie w okresie późno jesiennym, kiedy to frekwencja jest dużo wyższa. Tematyka zajęć może być urozmaicona, dostosowana do potrzeb tej właśnie konkretnej grupy osób.

Realizacja Projektów Socjalnych jest sporym wyzwaniem, gdyż nie do końca można wszystko przewidzieć. W myśl idei mówiącej, że: „małymi krokami można dojść do doskonałości” jesteśmy świadomi, że tego typu przedsięwzięcia wymagają ogromnego zaangażowania, poświęcenia, kreatywności, zdolności zarządzających i umiejętności przewidywania.

Pragniemy, również serdecznie podziękować Pani Joannie Kowackiej-Kraj – Kierownikowi Ośrodka za umożliwienie realizacji naszego Projektu.

 

Realizatorzy: Maciej Łanecki, Małgorzata Węgrzyn, Aneta Sojka

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – ZABAWA ŁĄCZY POKOLENIA

Projekt „Pierwszy dzień Wiosny – zabawa łączy pokolenia” miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie zabaw integrujących dla dzieci do lat 16 i osób starszych 50+ z Klubu Pokoleń „JA i TY” w Kościejowie. Nasza impreza była organizowana z myślą o uczestnikach Klubu aby mogli oni miło spędzić czas oraz wymienić doświadczeniami i pomysłami między pokoleniami podczas zabaw.

Uczestnicy tego Klubu chętnie brali udział zarówno w przygotowaniach do imprezy jak i w samej zabawie. Pokolenie 50+ poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach integracyjnych zachęciło młodzież i dzieci do kontynuowania tradycji regionalnych poprzez śpiew i tańce. Wszyscy uczestnicy na koniec imprezy otrzymali drobne upominki. Podczas imprezy zostały zaprezentowane nowe stroje regionalne nabyte przez Gminę Racławice. Projekt okazał się „strzałem w dziesiątkę”.

Realizator: Anita Szewczyk

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

NASZA OJCZYZNA – SPACER ŚLADAMI JEJ KULTURY

W ramach projektu socjalnego zorganizowałyśmy wycieczkę dla dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej w Więckowicach do Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Głównym celem projektu było kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz zapoznanie dzieci z obyczajami z różnych stron Polski.

Studentki I roku studiów II stopnia kierunku praca socjalna zorganizowały całodniową wycieczkę, oraz odpowiedzialne były za bezpieczeństwo uczestników.

Projekt został zrealizowany 25.02.2015 r. Podczas przeprowadzania projektu wszystko przebiegało zgodnie z zaplanowanymi działaniami. Ważne było żeby dzieci mogły, aktywnie spędzić swój wolny czas, aby mogły na chwile zapomnieć i oderwać się od codziennych problemów. Uczestnicy projektu poznali Muzeum Etnograficzne, w którym jeszcze nie byli. Podopieczni mieli okazję zobaczyć również przedświąteczną wystawę jajek Wielkanocnych. Panowała bardzo przyjazna atmosfera, uczestnicy byli bardzo wdzięczni za zorganizowanie wycieczki.

Realizacja projektu pozwoliła zdobyć doświadczenia w organizacji projektu socjalnego w postaci wycieczki jednodniowej oraz zobaczyć jak wygląda praca wychowawcy, animatora wycieczki.

Realizatorzy: Edyta Paluch, Agnieszka Tylka

Koordynator: mgr Tomasz E. Wardzała

BAJKOWE ZDJĘCIA

„Bajkowe zdjęcia” to projekt socjalny studentów I roku II stopnia pracy socjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Projekt został zorganizowany w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci, który ma swoje biuro na os. Młodości, natomiast cała organizacja charytatywna ma charakter domowy, to znaczy opiekę zdrowotną, materialną i duchową, chore dziecko otrzymuje przy pomocy hospicjum w swoim miejscu  zamieszkania.

Pomysł na projekt, obejmuje stanowisko namiotowe na corocznym Pikniku z okazji Dnia Dziecka, który organizowany jest przez Hospicjum w ogrodach Ojców Franciszkanów w Wieliczce (ul. Br. Alojzego Kosiby 3) w dniu 7 czerwca 2015. Impreza adresowana była do mieszkańców Wieliczki i Krakowa. Celem całego Pikniku jest zbiórka na pieniędzy na Hospicjum, poprzez różnorodne gry, zabawy i wielkiej loterii fantowej z niezwykłymi nagrodami, w której będą uczestniczyć rodzice z dziećmi. W namiocie znajdowało się, możliwość przebrania się dzieci w bajkowe stroje i zrobienie unikalnego zdjęcia. Całość pieniędzy, została przeznaczona dla Hospicjum.

BĄDŹMY JAK INNI – NIEPEŁNOSPRAWNY NIE ZNACZY GORSZY

Projekt socjalny został zrealizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu w dniu 9 lipca 2015 roku. Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy na temat procedury uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz świadczeń z ośrodka pomocy społecznej. Uczestnicy bardzo uważnie słuchali wystąpień, mieli możliwość zadawania pytań oraz zapoznania się z wymaganym wnioskiem w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dzięki wsparciu finansowemu od sponsorów spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Cała impreza przebiegała w miłej atmosferze, a uśmiech na twarzach uczestników oraz pracowników „Promyka” wskazywał na zadowolenie z przebiegu imprezy.

Projekt zrealizowały: Anna Kuśnierz, Izabela Możdżeń, Sabina Szumal

Koordynator projektu: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

ARTETERAPIA W GRUPIE POŁĄCZONA Z MUZYKOTERAPIĄ – DZIEŃ WIOSNY

Na pomysł wyboru tematu i założonego przeze mnie celu głównego projektu socjalnego duży wpływ miała moja kilkakrotna możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zabawach oraz zajęciach terapeutycznych organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Brata Alberta w Trzebini. Projekt socjalny skierowany był do osób niepełnosprawnych.

Realizowane w Warsztatach zajęcia terapeutyczne, m.in. podopieczni wykonują prace ręczne, wzbudziły we mnie podziw, fascynację, entuzjazm a zarazem chęć stworzenia własnego projektu dotyczącego realizowania zajęć plastycznych połączonym z zajęciami muzycznymi z okazji Dnia Wiosny.

Celem tych zajęć jest zwiększenie wzajemnej integracji uczestników w danej instytucji. Poprzez zadania realizowane w ramach projektu podopieczni mają nauczyć się zwiększać wzajemną współpracę, dążyć do zdrowej rywalizacji by poczuły się swobodniej w swoich działaniach oraz zwiększały swoją kreatywność, uczyły się wzajemnej akceptacji bez względu na ich rodzaj niepełnosprawności.

Jako realizator projektu zdecydowałam się na taką jego tematykę by przedstawić ,że na świecie nie tylko miejsce ma brak integracji społecznej osób niepełnosprawnych ale również problem tkwi we wzajemnej ich integracji.

Jestem bardzo zadowolona, że taki projekt miał miejsce i że mój cel został zrealizowany pozytywnie. Można było dostrzec również wielki entuzjazm i uśmiech na twarzy wszystkich podopiecznych placówki a to powoduje w człowieku radość i bycie dla nich potrzebnym.

Realizatorka:        Katarzyna Adamczyk

Koordynator:        mgr Tomasz E. Wardzała

 

AKTYWNE FERIE

W dniu 18.02.2015 roku studentki kształcące się na kierunku praca socjalna zrealizowały projekt socjalny pt. „Aktywne ferie”. Miejscem realizacji projektu była Miejska Komenda Policji w Nowym Sączu. Uczestnikami projektu były dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS w Nowym Sączu. Dzieci zwiedziły poszczególne wydziały komendy. Funkcjonariusze wcielili się w rolę przewodników prezentując dzieciom wnętrze budynku i specjalistyczne wyposażenie, które każdego dnia służy policjantom do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście. Podczas spotkania dzieci miały okazję obejrzeć pomieszczenia, w których na co dzień pracują funkcjonariusze, a które nie są dostępne dla interesantów i zobaczyć jak wygląda komenda od środka.

Projekt zrealizowały: Anna Elżbieta Gucwa, Edyta Anna Kupczak, Maria Kiełbasa

Koordynator projektu: mgr Tomasz Wardzała

„UCZEŃ – UCZNIOWI” – ZAKUP STOLICZKÓW PRZYŁÓŻKOWYCH DLA MAŁYCH PACJENTÓW ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE

Projekt socjalny „UCZEŃ – UCZNIOWI” został zrealizowany 11 września 2015 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Celem głównym projektu był zakup 8 stoliczków przyłóżkowych dla małych pacjentów oddziału ortopedycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, którzy są również uczniami szpitalnej szkoły znajdującej się na terenie tego szpitala.

Brak takich stoliczków to istotny problem, który bardzo często uniemożliwia leżącym, chorym dzieciom spożywanie posiłków, naukę czy choćby rysowanie, które sprawia, że podczas tych zajęć choć trochę zapominają o bólu i cierpieniu, które im towarzyszy. Stoliczki te są małym pacjentom potrzebne zarówno do posiłków, jak i do nauki oraz zajęć plastyczno-technicznych, ponieważ szpital jest nie tylko ośrodkiem medycznym, ale także edukacyjnym.

Projekt socjalny, który realizowałyśmy jest dla nas cennym doświadczeniem. Wizyty w szpitalu ukazały nam rzeczywistość, z którą do tej pory nie miałyśmy styczności. Poznałyśmy chorych, ale za razem uśmiechniętych, dzielnych małych pacjentów i ich rodziców. Jesteśmy zadowolone z podjętych działań, ponieważ mamy świadomość, że zakupione stoliczki przyłóżkowe, każdego dnia będą służyć małym pacjentom.

Kwotę, która pozostała z pozyskanych środków przeznaczyłyśmy na kupno dwóch wentylatorów biurkowych i materiały plastyczne (plastelina, farby, bibuła, kolorowe bloki, kolorowe pisaki) na świetlicę, z której korzystają dzieci przebywające na oddziale ortopedycznym.

Realizatorki projektu: Katarzyna Szweda i Joanna Kuraś

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

ŻYCIE DLA ŻYCIA

Studentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Anna Gucwa i Anna Babicz w ramach studiów magisterskich na kierunku praca socjalna, przeprowadziły projekt socjalny pt. „Życie dla życia”.

Celem projektu było uświadomienie oraz zaktywizowanie społeczeństwa wobec potrzeby pomocy osobom chorym na nowotwory krwi oraz przekazanie wiedzy na temat chorób nowotworowych i sposobów pomocy w Polsce chorym oraz ich rodzinom oraz zbiórka środków higienicznych dla szpitala we Wrocławiu.

Projekt odbył się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia „Kropla” z Tarnowa, patronatem Biskupa Diecezji Tarnowskiej Biskupa Andrzeja Jeża oraz przy współpracy z Ośrodkiem Dawców Szpiku Medigen z Warszawy i Fundacją Przeciwko Leukemii z Warszawy. Koordynatorem projektu w ramach studiów był Pan mgr Tomasz Wardzała. O projekcie informowano poprzez liczne plakaty, ulotki nieodpłatnie wydrukowane prze Poligrafię Redemptorystów z Tuchowa, strony internetowe  oraz ogłoszenia w okolicznych kościołach parafialnych.

Najważniejszą częścią projektu socjalnego była rejestracja potencjalnych dawców szpiku do polskiego rejestru PL-3, która odbyła się 21 marca 2015r. w budynku Przychodni „Praktyka Lekarza POZ” Magdalena Krokowska-Drozd, Mariusz Drozd w Ciężkowicach. Właściciel budynku, pani Katarzyna Stachnik oraz państwo Drozd nieodpłatnie udostępnili gabinet zabiegowy w celu rejestracji dawców. Pielęgniarki pani Marta Deś i pani Justyna Nowak w ramach wolontariatu, pobierały próbki krwi od potencjalnych dawców szpiku. Właściwą rejestracją potencjalnych dawców szpiku zajęli się przedstawiciele laboratorium Medigen z Warszawy. Podczas akcji zostały zarejestrowane 32 osoby, które otrzymały oficjalne pisemne podziękowania od organizatorek projektu.

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku zorganizowana w Ciężkowicach przez studentki stanowiła przedłużenie akcji organizowanej przez Stowarzyszenie „Kropla”, która odbyła się 20 marca 2015r. pod hasłem „Wszystko budzi się do życia”, wówczas zarejestrowano 41 potencjalnych dawców szpiku.

Pozyskano również środki finansowe od okolicznych firm i osób prywatnych na częściowe pokrycie kosztów badań krwi potencjalnych dawców, wpłacone bezpośrednio na konto Stowarzyszenia „Kropla” w Tarnowie.

 

Realizatorki:         Anna Babicz i Anna Karolina Gucwa

Koordynator:        mgr Tomasz E. Wardzała

DROGA PO WIEDZĘ

W ramach naszego projektu socjalnego zorganizowałyśmy wyjazd studyjny dla studentów I roku pracy socjalnej. Studenci I roku w ramach swoich praktyk nieciągłych mieli zapoznać się z ośrodkami, z którymi mogą pracować w swojej przyszłej karierze zawodowej. Odwiedzili oni Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej oraz Zakład Aktywności Zawodowej.

Efektem wyjazdu był znaczny wzrost wiedzy u studentów I roku, który mogłyśmy zaobserwować dzięki przeprowadzonym ankietom przed wyjazdem oraz po wyjdzie. Dzięki temu wyjazdowi studyjnemu doświadczenie oraz wiedzę nie zyskali tylko studenci I roku, ale również my w zakresie organizacji, pracy z ludźmi, pracy w grupie. Ośrodki bardzo pozytywnie nas przyjęły oraz postarały się jak najlepiej przekazać wiedzę, której studenci oczekiwali. Brali oni aktywny udział w spotkaniu poprzez zadawanie wielu pytań.

Realizatorzy: Martyna Mącznik, Izabela Musiał, Aleksandra Baster, Barbara Burda, Monika Witek

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

MIKOŁAJKI Z NUTKĄ DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PROMYK W NOWYM TARGU

„Mikołajki z nutką dla Środowiskowego Domu Samopomocy” to projekt oparty na założeniach pomocowych i aktywizujących jego uczestników. Został on zrealizowany 5 grudnia 2014 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Promyk w Nowym Targu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, a także z upośledzeniem umysłowym.

Inicjatywa ta, w głównej mierze miała za zadanie stworzyć uczestnikom objętym projektem warunki, do społecznej integracji w ich naturalnym środowisku, dla jak najpełniejszego rozwoju, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego.

Celem głównym projektu była organizacja imprezy Mikołajkowej połączonej z warsztatami muzycznymi dla uczestników Domu. Cel sam w sobie  służył umożliwieniu tym osobom prowadzenia normalnego życia, korzystania ze wszystkich zdobyczy kultury i powszechnie dostępnych form czynnego wypoczynku.

Impreza pokazała, że poprzez dobrą zabawę w szybkim tempie, cel ten można skutecznie realizować. Program imprezy obfitował w wiele atrakcji min.: zagościł u nas św. Mikołaj z wielkim workiem prezentów, na scenie wystąpiły młode artystki, które swoim śpiewem zachwyciły wszystkich obecnych, prowadzony był warsztat wokalny, zorganizowane były gry, towarzyszył śpiew kolęd, a na koniec wszyscy zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem 🙂

Realizatorki projektu: Justyna Regiec i Agnieszka Sikora (studentki II roku specjalności API).

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

ZAKUPY Z DOBRYM UCZYNKIEM

14 grudnia 2014r. studentki Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zrealizowały projekt socjalny pt. „Kiermasz Bożonarodzeniowy”. Celem projektu było finansowe wsparcie Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta należącego do Parafii Św. Sebastiana w Niedźwiedziu.

Akcja odbyła się przy Parafii Św. Sebastiana w Niedźwiedziu, gdzie przez cały dzień trwał kiermasz w którym mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy tamtejszej okolicy. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia umożliwiło mieszkańcom wsparcie finansowe Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta należącego do Parafii, poprzez zakup ozdób świątecznych własnoręcznie przygotowanych przez podopiecznych Stowarzyszenia, wolontariuszy i studentki.

Głównym celem projektu była chęć pomocy materialnej dla Stowarzyszenia, ale również aktywizacja osób niepełnosprawnych, oraz pomoc w integracji osób należących do Stowarzyszenia. Aby zrealizować zamierzone cele przed zorganizowaniem Kiermaszu Bożonarodzeniowego, studentki spotykały się z osobami należącymi do Stowarzyszenia w jego placówce, gdzie wraz z podopiecznymi przygotowywali się do zorganizowania akcji.

Dzięki pomocy i niesamowitej hojności mieszkańców zebrano bardzo dużą ilość pieniędzy, które Stowarzyszenie będzie mogło wykorzystać na własne potrzeby. Przygotowania i organizacja przedsięwzięcia przebiegły w bardzo miłej, przyjemnej atmosferze. Bardzo cieszymy się że dzięki zorganizowaniu projektu mogłyśmy pomóc i uszczęśliwić innych.

Realizatorzy: Aleksandra Malec, Aneta Piwowar

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

ŁAMIEMY STEREOTYPY…

W dniach od 1 do 20 grudnia 2014 roku odbyła się zbiórka charytatywna pt. „Łamiemy stereotypy czyli pomoc zakładowy psychiatrycznemu” w Gminie Świnna, zorganizowana przez dwie studentki II roku kierunku praca socjalna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Naszym głównym celem całego przedsięwzięcia była zbiórka pościeli i piżam dla podopiecznych zakładu psychiatrycznego opiekuńczo-leczniczego w Międzybrodziu Bialskim. Ponadto chciałyśmy zwrócić uwagę na stosunek do ludzi chorych psychicznie. Wszystko przebiegło zgodnie z naszymi założeniami, co dało nam ogromną satysfakcję. Projekt kosztował nas sporo emocji, ponieważ wszystko zależało od dobrego serca ludzi, które jednak okazało się hojne, dzięki czemu podopieczni placówki zyskali kilkadziesiąt pościeli oraz piżam.

Zbiórka rozpoczęła się 1 grudnia 2014 roku. Poza zebraniem darów dla podopiecznych placówki w Międzybrodziu-Bialskim celem projektu była również walka negatywnymi stereotypami na temat ludzi chorych psychicznie, które pogłębiają ich wyklucznie społeczne.

Dzięki pomocy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej pana Mieczysława Krzaka, proboszów z naszych miejscowości, Towarzystwa Aktywności Społeczenej „Zwyczajni” oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju o naszym projekcie socjalnym dowiedziało się duże grono społeczności lokalnej, które w efekcie postanowiło wziąć czynny udział w zbiórce. Poprzez rozdawane ulotki w trakcie trwania akcji mieszkańcy gminy mogli uzyskać informacje na temat ludzi chorych psychicznie i zastanowić się nad swoim stosunkiem do osób w podobnej sytuacji jak podopieczni zakładu psychiatrycznego w Międzybrodziu-Bialskim.

Przeprowadzony przez nas projekt socjalny pt. „Łamiemy stereotypy, czyli pomoc zakładowi psychiatrycznemu” przebiegł zgodnie z naszymi założeniami. Dzięki zbiórce do zakładu psychiatrycznego w Międzybrodziu Bialskim trafiło ponad 7 dużych worków pościeli oraz piżam. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowane z naszej pracy, która przyniosła wspaniały efekt, a dzięki przeprowadzonemu projektowi zdobyłyśmy pierwsze doświadczenie w kierowaniu takim przedsięwzięciem, które z pewnością zaowocuje w przyszłym zawodzie pracownika socjalnego.

 

Realizatorki: Klaudia Szewczyk i Agnieszka Müller.

Koordynator projektu: mgr Tomasz E. Wardzała

BO JAK NIE WY, TO KTO…?

W dniu 22 grudnia 2014 roku w Domu Seniora „Pod Jaworzynką” w Lubomierzu studentki Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zrealizowały projekt socjalny pt. „Bo jak nie Wy, to kto…? Do dzieła Seniorzy!”

Projekt był skierowany do seniorów przebywających w Domu Seniora „Pod Jaworzynką”.

Celem projektu była kontynuacja tradycji bożonarodzeniowej, aktywizacja osób starszych oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt rozpoczął się przywitaniem z seniorami i pracownikami. Następnie wspólnie przygotowywaliśmy ozdoby choinkowe, ubieraliśmy salę, a po wspólnym poczęstunku śpiewaliśmy kolędy.

Projekt został zrealizowany z sukcesem. Miał on ogromne znaczenie dla realizatorek, gdyż poszerzył ich wiedzę na temat pracy z osobami starszymi. Osoby starsze cieszyły się z poświęconego im czasu. Wspólne śpiewanie kolęd wprawiło ich w świąteczny nastrój.

Jesteśmy bardzo zadowolone z efektów naszych działań – mówią realizatorki.

Znaczenie projektu dla adresatów – Seniorzy spędzili miło i przyjemnie czas, wykonywali wszystkie zaplanowane zadania z zaangażowaniem i zachwytem. Projekt służył wiec integracji osób starszych z młodymi poprzez wspólne spędzenie czasu.

Znaczenie projektu dla pracowników Domu Seniora – pracownicy zostali chwilowo odciążeni od codziennych obowiązków. Bardzo podobała im się nasza technika wykonywanych zadań. Od czasu do czasu przychodzili do nas przypatrywali się naszej pracy.

Znaczenie projektu dla studentów- projekt miał ogromne znaczenie dla poszerzenia naszej wiedzy o pracy z osobami starszymi. Pomógł nam zrozumieć, że praca z seniorami nie jest łatwym zadaniem, aczkolwiek daje wiele satysfakcji. Osoby starsze cieszą się z każdego poświęconego im czasu i to jest motywujące.

Znaczenie projektu dla instytucji: Projekt był ciekawym doświadczeniem dla instytucji. Dom seniora oczekuje od młodych współpracy i zaangażowania. Placówka jest zadowolona, gdy młodzi ludzie interesują się problemami osób starszych.

Projekt został zrealizowany z sukcesem. Wszystko poszło zgodnie z planem. Zarówno pracownicy jak i seniorzy byli chętni do współpracy. Robienie ozdób świątecznych sprawiło im wiele przyjemności, choć nie było to dla nich łatwe zadanie. Wspólne  śpiewanie kolęd wprowadziło ich w świąteczny klimat i pozwoliło poczuć się ważnym i potrzebnym człowiekiem. Było to również dla nich odskocznią od szarej rzeczywistości.

Projekt realizowały: Anna Dawiec, Joanna Mitowska, Małgorzata Kaźmierczyk

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

OKRES ŚWIĄTECZNY – CZASEM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa. Swoje działania skierowałyśmy do seniorów DPS-u w Bochni, a w jego realizacje zaangażowałyśmy dzieci i młodzież z Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży w Bochni.

Przede wszystkim chciałyśmy wzmocnić aktywność osób starszego pokolenia oraz ich poczucie własnej wartości w środowisku zamieszkania. Jak wiadomo osoby w podeszłym wieku bardzo często przebywając w Domach Pomocy Społecznej narażona są na poczucie samotności. Inspiracją do realizowania przedsięwzięcia była dla nas chęć uświadomienia sobie i młodemu pokoleniu, jak istotna jest dla osób starszych obecność bliskich, opieka i uwaga im poświęcona przez młodych.

Podjęte w projekcie socjalnym działania spotkały się z wielkim zainteresowaniem środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, którzy wyrazili chęć udziału w takich przedsięwzięciach. Wielkie wrażenie i zaskoczenie wywarło na nas zachowanie młodych artystów wobec osób starszych, ich otwartość, szacunek, tolerancja, życzliwość, wzbudziła wielki podziw podopiecznych w DPS­ie. W trakcie realizacji poszczególnych zadań projektu socjalnego spotkałyśmy się z życzliwością i wsparciem ze strony przełożonych MCDiM ,,Ochronka’’ oraz pracowników DPS­u w Bochni.  Doświadczenia, jakie nabyłyśmy podczas realizacji projektu, owocna praca z dziećmi i młodzieżą z MCDiM,, Ochronka’’ oraz uśmiech na twarzach seniorów bardzo zachęciły nas do dalszej pracy i podejmowania takich działań.

Autorzy: Anna Wągroda, Joanna Cieśla

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

Z WIZYTĄ W TARNOWIE

Dnia 09.01.2015r. odbyły się wizyty studyjne studentów I roku kierunku praca socjalna organizowana w ramach projektu edukacyjnego przez studentów II roku. Wizyta studyjna odbyła się w Tarnowie, miała ona na celu zapoznanie przyszłych pracowników socjalnych z funkcjonowaniem, działaniem i zadaniami poszczególnych placówek:

– Zakładu Poprawczego,

– Centrum obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

– Pogotowia Opiekuńczego,

– Placówek Socjalizacyjnych,

– Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

– Fundacji Rozwoju, Edukacji, Pracy i Integracji,

– Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II,

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– Organizatora Rdzennej Pieczy Zastępczej,

– Środowiskowego Domu Samopomocy,

– Domu dla Bezdomnych Mężczyzn.

W każdym z tych miejsc studenci nabyli wiedzę, która w przyszłości będzie im przydatna w swojej profesji zawodowej.

Całość wizyty zakończył wspólny obiad w restauracji, w czasie którego zarówno studenci jak i wykładowcy mogli wymienić się opiniami na temat spędzonego dnia. Panowała bardzo przyjazna atmosfera, uczestnicy wynieśli wiele doświadczeń po odbytej praktyce, a sami organizatorzy mieli okazję sprawdzić czy sprostają powierzonemu zadaniu.

Realizatorzy projektu: Aneta Para, Klaudia Głodek, Dominika Kubik, Alicja Maciaszek oraz Krzysztof Nakielny.

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała.

 

LODOWE KRÓLESTWO

Projekt Socjalny „Lodowe Królestwo” został zrealizowany dnia 10.01.2015 roku w Parku Rozrywki „Energyladnia” mieszczącym się w miejscowości Zator.
Studentki II roku Pracy Socjanej zorganizowały całodniową wycieczkę dla podopiecznych z Rodzinnego Domu Dziecka w Pychowicach.
Celem projektu było oderwanie dzieci od codziennych problemów i przygniatających sytuacji oraz integracja między wszystkimi uczestnikami a zarazem dobra zabawa.
Wycieczka udała się od początku do końca, mimo przeszkody w postaci nie sprzyjającej pogody wszyscy bardzo dobrze się bawili i korzystali z każdej atrakcji dopasowanej do przedziału wiekowego z uśmiechem na twarzy.

Podopieczni mieli okazję również wziąć udział w „Warsztatach u Świętego Mikołaja” rozwijających kreatywność takich jak pieczenie i zdobienie pierniczków oraz malowanie bombek choinkowych, które oczywiście jako pamiątka mogli zabrać z powrotem ze sobą do domu.
Transport przebiegł niesamowicie szybko ponieważ mimo prawie 2 godzinnej trasy w jedną stronę czas umiliły wszystkim piosenki i zgadywanki.

Doświadczenie zdobyte w organizowaniu Projektu Socjalnego z pewnością przyda się nam w kontynuowaniu nauki jak i również podjęciu tak trudnego zawodu jak Pracownik Socjalny w przyszłości. Największą satysfakcją był uśmiech na twarzach dzieci i radość jaką sprawiła im możliwość oderwania się od codzienności w bajkowej krainie takiej jaką z pewnością jest „Energylandia”.

WYJŚCIE DO KINA

Studentki II roku pracy socjalnej w ramach projektu socjalnego postanowiły zabrać dzieci z domu dziecka do kina. Głównym celem projektu były edukacja i zapewnienie rozrywki dzieciom oraz wypełnienie ich wolnego czasu. Studentki były odpowiedzialne za organizacje miejsca projektu, zebranie uczestników oraz zapewnienie im odpowiedniej opieki.

Projekt został zrealizowany 14 stycznia 2015 roku. Mimo tego, że ciężko poradzić sobie z grupką małych dzieci, które sprawiają problemy, zwłaszcza podczas przejazdu komunikacją miejską, wszystko przebiegło zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektu. Studentki biorąc udział w projekcie miały okazje zobaczyć jak wygląda praca wychowawcy w domu dziecka oraz jak go organizować.

Praca socjalna ma na celu niesienie pomocy potrzebującym oraz dawanie im możliwości do rozwijania się. Dzieci przebywające w domu dziecka rzadko mają możliwość rozrywki, w porównaniu do dzieci funkcjonujących w normalnych rodzinach. Dlatego też zorganizowanie wyjścia do kina było dla nich okazją do oderwania się od codziennych problemów i sprawienia im przyjemności.

Takie akcje, jak ta ma ogromne znaczenie nie tylko dla pracownika socjalnego, ale także dla realizowania samego siebie jako człowieka.

Student organizując i uczestnicząc w takim przedsięwzięciu rozwija się jako pracownik socjalny i nabywa doświadczenia oraz umiejętności organizacyjnych.

Dla placówki jest to również duża pomoc w zapełnieniu podopiecznym wolnego czasu.

Realizatorzy: Justyna Pazdalska, Klaudia Noga

Koordynator: mgr Tomasz E. Wardzała

SENIOR I DZIECKO – BEZ BARIER

W ramach projektu socjalnego zorganizowałyśmy warsztaty plastyczne dla podopiecznych Klubu Integracji Społecznej „Wersalik”. Do grupy członków placówki należą zarówno dzieci jak i osoby starsze. Członków dzielą dwa pokolenia, jednak wierzymy w to, że potrafią oni znaleźć ze sobą wspólny język, bawić się, a także jedni od drugich mogą się wiele nauczyć. Tego typu projekt przybliży nas do tych dwóch środowisk i pomoże nam lepiej je poznać.

Celem głównym projektu byłaintegracja seniorów z dziećmi w Klubie Wersalik, poprzez zorganizowanie warsztatów plastycznych. Cel osiągnęłyśmy poprzez realizację następujących zadań: wspólna zabawa seniorów i dzieci, warsztaty plastyczne, motywowanie do udziału we wspólnej zabawie.

Adresaci naszego projektu zapoznali się nawzajem ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami, pomysłami. Seniorzy wrócili pamięcią do lat dzieciństwa, przypomnieli sobie, jak to jest być dzieckiem, dzięki czemu łatwiej zrozumieją zachowanie dzieci. Te natomiast czuły się jak w domu, przy swoich dziadkach i babciach. Dzięki naszym działaniom członkowie klubu zintegrowali się, zapewniając nas, że chętnie będą uczestniczyć w następnych tego typu przedsięwzięciach.

Przeprowadzony przez nas projekt socjalny pt. „ Senior i dziecko – bez barier. Warsztaty plastyczne sposobem na udaną integrację” przyniósł wiele korzyści zarówno nam organizatorkom, jak i osobom w nim uczestniczącym, czyli seniorom i dzieciom. Trudnym zadaniem okazało się zintegrowanie tych dwóch różnych pokoleń. Jednak dzięki wspólnym działaniom i pomocy wolontariuszy zrealizowanie tego celu zakończyło się powodzeniem. Zorganizowane warsztaty przyniosły nam wszystkim wiele radości i satysfakcji.Wiedza, jaką zdobyłyśmy przeprowadzając projekt socjalny na pewno zaowocuje w przyszłości.

Realizatorki: Maria Adamek, Monika Blukacz, Natalia Czapla, Paulina Kawula

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

BEZPIECZNE DZIECKO W DRODZE DO DOMU

W dniu 16.01.2015 r. studentki II roku pracy socjalnej zrealizowały projekt socjalny w przedszkolu w Przytkowicach pod tytułem „Bezpieczne dziecko w drodze do domu – nauka zasad ruchu drogowego dzieci w wieku przedszkolnym”.

Głównym celem projektu było uświadomienie dzieci w wieku przedszkolnym o występujących zagrożeniach na drodze. Problemem w naszym społeczeństwie są wypadki z udziałem dzieci. Nasz projekt socjalny odbył się po to, aby choć w niewielkim stopniu zapobiec takim zdarzeniom. Naukę zasad ruchu drogowego połączyłyśmy z zabawą, śpiewaniem piosenek o sygnalizacji świetlnej i malowaniem kolorowanek z wizerunkami znaków drogowych. Na zakończenie projektu została zaproszona pani policjant, która chętnie rozmawiała z dziećmi i odpowiadała na ich pytania oraz przydzieliła każdemu dziecku odblaski.

Przeprowadzony projekt ma wiele aspektów miedzy nimi szczególnie widoczny jest aspekt edukacyjny. Projekt został przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, aby tak we wczesnym czasie uświadomić im jak ważne jest postępowanie według narzuconych zasad ruchu drogowego. Dzieci poprzez poszerzoną wiedzę w zakresie komunikacji będą mogły poruszać się bezpiecznie po drogach, nie zagrażając innym uczestnikom. Dzieci poprzez zaznajomienie się z rodzajami pojazdów uprzywilejowanych, działaniem sygnalizacji świetlnej oraz rodzajów numerów alarmowych będą same mogły określać kiedy zagrożenie występuje na drodze i w każdej chwili wezwać pomoc jeśli okaże się potrzebna.

Występuje także aspekt, w którym odnajdujemy pracę socjalną. Praca socjalna ma szeroki zakres obszaru działania. Poprzez projekt uświadamiamy sobie, że pracownik socjalny nie jest tylko pracownikiem wyuczonym w jednej dziedzinie, musi także orientować się w wielu innych pomocnych dla siebie i dla klientów kwestiach, czasem spełniać się jako nauczyciel, pośrednik, trener.

Zrealizowany projekt ma ogromne znaczenie dla jego adresatów czyli dzieci w wieku przedszkolnym. Pomógł im uświadomić sobie jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest być widocznym na drodze podczas poruszania się na drodze. Dzieciom utrwalone zostały numery alarmowe, zyskały też wiedzę na temat pojazdów uprzywilejowanych. Naszym zdaniem znaczenie projektu miało największy wpływ dla adresatów projektu.

Dla instytucji projekt też miał bardzo duże znaczenie, ponieważ uświadomił, że warto utrwalać wiedzę a nie tylko jednorazowo przedstawić ją na zajęciach bez odpowiedniej wizualizacji.

Pracownik socjalny sprawdził się w roli animatora społecznego, który pobudza świadomość społeczeństwa w naszym przypadku przedszkolaków w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa. Ważne jest, aby pracownik socjalny podejmował nowe wyzwania i działał na rzecz drugiej osoby lub grupy nie tylko zajmował się dokumentowaniem w instytucji.

Dla nas ten projekt był szczególnie ważny, ponieważ był naszym pierwszym przedsięwzięciem poza murami uczelni. Poczułyśmy się odpowiedzialne za realizacje projektu, jego skutki i za podopiecznych. Projekt wyzwolił w nas motywacje do podejmowania kolejnych działań i pogłębienia wiedzy.


Realizatorki projektu: Jowita Buczek i Gabriela Gugała.

Koordynator projektu: mgr Tomasz E. Wardzała

POMAGAJĄC STAJESZ SIĘ BOHATEREM

W ramach projektu socjalnego jako studentki pracy socjalnej z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zorganizowałyśmy małą imprezę charytatywną – „Pomagając stajesz się bohaterem”. Odbyła się ona 25 stycznia 2015 r. przy ulicy Ingardena 4 w Klubie Studenckim „Bakałarz” w Krakowie.

Głównym celem projektu było zebranie potrzebnych funduszy na leczenie i rehabilitacje Roberta Bochenka. Chłopiec choruje na wrodzoną łamliwość kości. Z uwagi na chorobę każdy dzień jest dla niego dodatkowym cierpieniem. W trakcie organizacji pozyskiwane były pieniądze od zaprzyjaźnionych firm. W efekcie zdobyte środki pozwoliły przeprowadzić nam imprezę. Zdobyte zostały również rzeczy potrzebne na licytacje, loterie fantową i kiermasz. Podczas realizacji projektu bardzo przydatna stała się pomoc wolontariuszy. Wydarzenie wzbogacił słodki poczęstunek oraz występy artystów. Ciasteczka podarowane były przez firmę „Awiteks”.

Podczas imprezy prowadzący przedstawił historię choroby Roberta. Następnie gościom została przedstawiona prezentacja multimedialna. Przedstawiała ona fotografie chłopca. Po wprowadzeniu prowadzący zaprosił nas na występy muzyczne oraz taneczne. W trakcie wydarzenia wolontariusze prowadzili kiermasz i sprzedawali losy, które później były nagradzane. Całość zwieńczyła efektywna licytacje, która pozwoliła zdobyć dodatkowe środki. Finałem wydarzenia były podziękowania dla przybyłych gości.

Efektami naszej pracy były zebrane fundusze, które zostały przekazane na leczenie chłopczyka w kwocie 7806 złotych.

Projekt wypadł bardzo pomyślnie i efekty, które uzyskałyśmy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Wyniki, które uzyskałyśmy zadowoliły nie tylko nas ale przede wszystkim rodziców Roberta. Mimo, iż postawiłyśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko jesteśmy bardzo szczęśliwe, że mogłyśmy tego dokonać.

Realizatorzy: Czechowicz Magdalena, Czyszczoń Urszula, Skórska Honorata

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

BĄDŹMY OSTROŻNI, BĄDŹMY BEZPIECZNI

W dniu 29 stycznia 2015 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej na os. Zgody w Krakowie został zrealizowany projekt socjalny pt. „Bądźmy ostrożni, bądźmy bezpieczni – czyli zapoznanie dzieci z pracą strażaka”. Realizatorami projektu były studentki Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Uczestnikami projektu były dzieci z Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 109 w Krakowie.

Celem głównym projektu było promowanie bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania podczas zagrożeń. W trakcie spotkania strażak zaznajomił dzieci z ciekawostkami związanymi z jego pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, udzielił wskazówek jak zachować się w czasie pożaru, burzy czy wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, powtórzyły również numery alarmowe. Z pewnością ciekawsza częścią spotkania było pokazanie wozów strażackich oraz sprzętu gaśniczego. Widać było zaciekawienie oraz fascynację na twarzach przedszkolaków. Dzieci z uśmiechem opuszczały Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Mamy nadzieję, że nabytą wiedzę podczas spotkania będą umiały wykorzystać w niebezpiecznych sytuacjach.

Również dla realizatorek było to ciekawe doświadczenie. Reakcje dzieci, ich uśmiechy na twarzach oraz okazywane przez nich zainteresowanie bez dwóch zdań wynagrodziły nam cały trud włożony w realizację i przygotowania tego projektu. Mamy nadzieję, że w późniejszej pracy zawodowej będziemy miały możliwość tworzenia równie ciekawych przedsięwzięć.

Projekt zrealizowały: Angelika Ćwiertnia, Katarzyna Krawiec, studentki II roku pracy socjalnej, specjalności asystent pomocy instytucjonalnej

Koordynator projektu: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

Archiwa