Przejdź do treści

Seria Wydawnicza: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej

Seria Wydawnicza: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej działająca przy Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, powstała w październiku 2013 roku.  Celem Serii jest rozpowszechnianie zagadnień z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej.

Redaktor Serii: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP

Rada Naukowa: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Marek, Anna Żliova, Adam Solak, Barbara Nowak, Norbert G. Pikuła, Małgorzata Duda, Ireneusz M. Świtała, Bogusław Ulijasz, Władysław Wlaźlak

Sekretarz Serii: mgr Katarzyna Białożyt

Do tej pory w Serii ukazały się:

1. SENIOR I RODZINA, RED. M. BANACH, A. SZWEDZIK, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2013.

2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, RED. J. MATEJEK, N. PIKUŁA, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2014.

3. PROBLEMY I KWESTIE SPOŁECZNE, RED. K. BIAŁOŻYT, B. ULIJASZ, M. SOLIŃSKI, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2014.

4. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORAZ WIELOWYMIAROWOŚĆ EDUKACJI I PRACY, RED. E. ZDEBSKA, B. ULIJASZ, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2014.

5. UNIVERSALISM OF WORK IN THE CONTEXT OF THE POLISH AND EUROPEAN CIVILIZATIONAL CHALLENGES, RED. M. BANACH, M. LUBIŃSKA-BOGACKA, A. SZWEDZIK, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015.

 

6. PRACA W ŻYCIU CZŁOWIEKA I JEJ SPOŁECZNO – EDUKACYJNE UWARUNKOWANIA, RED. J. MATEJEK, K. BIAŁOŻYT, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015.

7. OSAMOSTATŇOVÁNÍ KLIENTŮ ZAŘÍZENÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ. ČESKO – POLSKÉ KONTEXTY, RED. J. PROKOP, P.PROKOP, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015

8. WIELOWYMIAROWOŚĆ RESOCJALIZACJI OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE,RED. S. BĘBAS, K. JAGIELSKA, R. KOZIOŁ, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2015

9. INTEGRACJA SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, RED. S. BĘBAS, K. JAGIELSKA, R. KOZIOŁ , WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2016

10. EDUKACJA I PRACA NAUCZYCIELA: CIĄGŁOŚĆ-ZMIANA-KONTEKSTY, RED. J. MADALIŃSKA-MICHALAK, N.G. PIKUŁA, K. BIAŁOŻYT, WYD. <<SCRIPTUM>>, KRAKÓW 2017

Archiwa