Instytut Spraw Społecznych

Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

 

Zapraszamy na stronę czasopisma naukowego Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Labor et Educatio