Przejdź do treści

KOMUNIKAT DYREKTORA ISS W SPRAWIE ORGANIZACJI SEMESTRU ZIMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

KOMUNIKAT DYREKTORA ISS W SPRAWIE ORGANIZACJI SEMESTRU ZIMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych w Instytucie Spraw Społecznych będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych, umożliwiających kształcenie na odległość. Seminaria dyplomowe i magisterskie oraz ćwiczenia w grupach konwersatoryjnych mogą być realizowane w formie tradycyjnej lub hybrydowej. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w jesieni 2020 roku zasady organizacji zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie.

Archiwa