Instytut Spraw Społecznych

Aktualności

ERASMUS+ REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  • access_time 18 lutego 2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z pkt. 16 ZASAD REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019, Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy w celu odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+.

Osoby chętne wziąć udział w ww. rekrutacji zobowiązane są do zapoznania się ze wspomnianymi zasadami (z wyłączeniem pkt. 15) oraz dostarczenie do BWM (pok. 174) poniższych dokumentów:

– Kwestionariusz Kandydata na praktykę (ze zdjęciem);

– Oświadczenie uczestnika projektu (RODO);

– Learning Agreement – Student Mobility for Trainsheeps (potwierdzony przez odpowiedniego Pełnomocnika Erasmus+ oraz przez praktykodawcę);

– Intership Confirmation (zał. 3);

– Formularz danych bankowych (zał. 4);

– Kopia Karty EKUZ;

– Oraz wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem:
https://bwm.up.krakow.pl/rekrutacja/test/rekrutacja_praktyki.php

Dokumenty można składać począwszy od 1 marca 2019, do wyczerpania limitu miejsc.

Zaznacza się iż osoby zakwalifikowane na podstawie przedstawionej procedury rekrutacyjnej zobowiązani są do odbycia praktyki w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019. Jednocześnie praktyka musi trwać minimum 2 pełne miesiące.

Studenci przebywający za granicą, a chcący wziąć udział w rekrutacji proszeni są o wypełnienie aplikacji online oraz dostarczenie ww. dokumentów niezwłocznie po powrocie. 

Więcej: https://bwm.up.krakow.pl/erasmus-praktyki/rekrutacja/