Przejdź do treści

Konferencja Naukowo-Badawcza 4-5 grudnia 2018

W dniach 4-5 grudnia 2018 miała miejsce Konferencja  Naukowo- Badawcza „Przestrzeń kultury jako obszar działań przygotowujących do życia wolnościowego – kompendium uwarunkowań i działań na przestrzeni 100 lat  polskiej państwowości”. Organizatorem Konferencji była Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu  Pedagogicznego w Krakowie, Zakład Karny w Wojkowicach OZ w Ciągowicach oraz  „Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa”. Spotkanie rozpoczęło się 4 grudnia o godzinie 10.00 w Zakładzie Karnym w Wojkowicach OZ w Ciągowicach. Przybyłych gości przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach – mgr Paweł  Golanka. Następnie prelegenci zaprezentowali swoje referaty . dr hab. Barbara Nowak  przedstawiła temat : „Kultura wyznacznikiem życia wolnościowego w działaniach  wychowawczych w czasach II Rzeczypospolitej na przykładzie  więzienia  św. Michała w Krakowie”;  dr Katarzyna Gucwa-Porębska  mówiła o poznawaniu przestrzeni kulturowej przez  osadzonych –seniorów,  kpt. Sebastian Machowicz  z ZK Wojkowice, przedstawił aktywność Osadzonych jako odzwierciedlenie ich dążeń wolnościowych; dr Gertruda Wieczorek zwróciła uwagę na wpływ  kultury na aktywizację zawodową skazanych, a  sierż. Marcin Szymczyk  z ZK Wojkowice, przedstawił  Uwarunkowania  i funkcjonowanie współpracy pomiędzy jednostkami penitencjarnymi a instytucjami kultury.

Całość wydarzenia była wzbogacona o wystawę prac osób osadzonych, którą można było podziwiać. Dodatkowo zaproszeni goście mieli możliwość posłuchania koncertu- występu artystycznego „Zachwyt pięknem polskiego krajobrazu”, który przygotowały studentki I roku Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Po zakończeniu obrad  miała miejsce oficjalna  inauguracja  Międzynarodowego Towarzystwa Pomocy Postpenitencjarnej Druga Szansa”.

Drugi dzień obrad miał miejsce w budynku Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Gości przywitał Dyrektor Instytutu dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP. Wśród zaproszonych prelegentów był m.in. mgr Karol Kusz, który przedstawił temat:Chór męski za murami więziennymi założenia  projektu i jego realizacja w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu; dr hab. Barbara Nowak, prof. UP oraz  dr Tomasz Eliasz Wardzała omówili Zmierzanie ku rzeczywistości wolnościowej poprzez poznawanie i utrwalanie zwyczajów i tradycji ludowych”, a  mgr Elżbieta Mirewska zwróciła uwagę na działania aktywnej- twórczej integracji wobec byłych osadzonych .

Podsumowując:  Naukowcy, Funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń oraz zaproszeni goście  wspólnie  debatowali o roli jaką pełnią  oddziaływania kulturalne w przygotowaniu skazanych do życia w warunkach wolnościowych.

Niewątpliwie dwudniowa konferencja była czasem wymiany doświadczeń wielu wybitnych specjalistów, zarówno teoretyków jak i praktyków, z uwzględnieniem innowacyjności i interdyscyplinarności oddziaływań reintegracyjnych.

 

 

 

 

Archiwa