Przejdź do treści

13.11. 2018 r. w Instytucie Spraw Społecznych miał miejsce panel ekspercki pt. ” Funkcjonowanie społeczne osadzonych i ich rodzin w środowisku wolnościowym- Wyzwania dla praktyki pedagogicznej i ekonomii społecznej „.

Sprawozdanie

Dnia 13.11. 2018 roku w Instytucie Spraw Społecznych  Uniwersytetu Pedagogicznego   w Krakowie w  ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a w nim IX Tygodnia Ekonomii Społecznej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,  miał miejsce panel ekspercki pt. ” Funkcjonowanie społeczne osadzonych i ich rodzin w środowisku wolnościowym- Wyzwania dla praktyki pedagogicznej i ekonomii społecznej „. Autorem, pomysłodawcą oraz moderatorem panelu była dr Katarzyna Gucwa- Porębska. Podczas spotkania omówione zostały problemy, potrzeby oraz interdyscyplinarne  formy  wsparcia dla skazanych i ich rodzin w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej, pracy socjalnej i pomocy postpenitencjarnej w procesie zmiany. Studenci bardzo aktywnie uczestniczyli w panelu, zadając wiele pytań dotyczących funkcjonowania osadzonych i ich rodzin w środowisku. Szczególne zainteresowanie wzbudziły prawdziwe historie życia osadzonych, które zostały zaprezentowane przez praktyków.

Wśród  zaproszonych prelegentów były następujące osoby:

mgr Katarzyna Konewecka- Hołój, prezes i założyciel Stowarzyszenia „Piękne Anioły”,
odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka ,laureatka nagrody Aliny Edelman , polsko-australijskiej fundacji Polcul oraz tytułu Osobowość Małopolski w dziedzinie pomoc społeczna 2017, przedstawiając działania Stowarzyszenia, szczególnie podkreślając jak ważną rolę pełni wspieranie osób potrzebujących z udziałem osadzonych, którzy dzięki możliwości zatrudnienia poza zakładem karnym mają szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych, zdobycie  doświadczenia,                      a przede wszystkim nauczenia się pomagania potrzebujących.

mgr Ewelina Ćwiertnia, kierownik  Centrum Integracji Pro Domo, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta uzależnień, która przedstawiła wnioski z praktyki prowadzenia domu pomocy postpenitencjarnej.

mgr Tomasz Bartnik  prawnik,  starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie wykonującego orzeczenia w sprawach karnych; członek Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, który przedstawił Funkcjonowanie osadzonych oraz członków ich rodzin w środowisku lokalnym z punktu widzenia praktyki zawodowej kuratora sądowego.

Zygmunt Lizak – pedagog, były wychowawca, specjalista ds. penitencjarnych, dyrektor okręgowy SW w Krakowie, praktyk, innowator i popularyzator prewencji, postwencji, profilaktyki, probacji, redukcji szkód, zwolennik wychowania do wolności, autor artykułów publicystycznych, naukowych, felietonów i reportaży, który przedstawił formy wsparcia dla skazanych i ich rodzin z perspektywy interdyscyplinarnej, opierając się na swoich doświadczeniach z wieloletniej praktyki zdobywanej zarówno w Polsce jak i za granicami naszego kraju.

Podsumowując, panel dyskusyjny :” Funkcjonowanie społeczne osadzonych i ich rodzin w środowisku wolnościowym- Wyzwania dla praktyki pedagogicznej i ekonomii społecznej był  wydarzeniem innowacyjnym i przede wszystkim  niezwykle potrzebnym zarówno z punktu widzenia ekonomii społecznej jak i pracy socjalnej.

Archiwa