Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. DZIECI I SENIORZY W SIECI – ROLA I MIEJSCE ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI W KONTEKŚCIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych

oraz Katedra Gerontologii Społecznej

Instytutu Spraw Społecznych

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ma zaszczyt zaprosić do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

DZIECI I SENIORZY W SIECI – ROLA I MIEJSCE ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI W KONTEKŚCIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Miejsce konferencji:

Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie os. Stalowe 17,

31-922 Kraków

Termin:

14-15 listopada 2018 r.

Partnerem Konferencji jest Urząd Miasta Krakowa

Link: https://business.krakow.pl/

Program konferencji: Program konferencji (otwórz)

Przedmiotem szczególnego zainteresowania chcemy uczynić aktywność dzieci, młodzieży i seniorów w sieci oraz analizę zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście polityki społecznej. W odczuciu organizatorów, refleksja nad rolą i miejscem zagrożeń cyberprzestrzeni jest okazją do tego, by podjąć próbę naukowego oglądu i sformułowania wniosków, których aplikacja naukowo-badawcza i praktyczna umożliwi podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, edukacyjnych, a także tych o charakterze społecznym. Będzie także przygotowaniem do podejmowania odpowiednich działań w zakresie profilaktyki zagrożeń w zakresie cyberprzestrzeni oraz przyczyni się do kształtowania świadomości nowego miejsca i roli tradycyjnych zagrożeń i uzależnień występujących w świecie rzeczywistym i ścisłego ich związku z nowymi niebezpieczeństwami mającymi miejsce w świecie wirtualnym. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych, ale także pracowników służb społecznych, nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli władz oświatowych, organów administracji publicznej. Wynikiem spotkania będzie publikacja poruszająca omawiane podczas konferencji zagadnienia.

Cele konferencji:

– doskonalenie kwalifikacji w zakresie polityki społecznej oraz przekazanie wiedzy o możliwościach i zagrożeniach mediów interaktywnych i świata wirtualnego – w szczególności zagrożeń dla dzieci, młodzieży, osób starszych,

– analiza zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście polityki społecznej,

– dyskusja nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz osób starszych w przestrzeni wirtualnej,

– wypracowanie obszarów wymagających pogłębienia naukowo-badawczego oraz zadań stojących przed edukacją, profilaktyką w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni.

Zgodnie z głównym hasłem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:

 1. Służby społeczne wobec zagrożeń cyberprzestrzeni
 2. Dojrzałość w sieci – seniorzy wobec zagrożeń Internetu
 3. Patologie społeczne w przestrzeni cyfrowej
 4. Starzy i młodzi w Internecie – komunikacja międzypokoleniowa w cyberprzestrzeni
 5. Profilaktyka zagrożeń medialnych
 6. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób starszych w cyberprzestrzeni
 7. Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości i zagrożeń wirtualnych
 8. Metodyka pracy socjalnej w przestrzeni wirtualnej
 9. Warsztat pracy pracownika socjalnego w przestrzeni wirtualnej
 10. Sieciowy model wsparcia osób starszych wykluczonych cyfrowo
 11. Networking – praca socjalna w przestrzeni wirtualnej
 12. Seniorzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym

Komitet Organizacyjny:

dr Sylwester Bębas – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Marek Banach

dr Ewelina Zdebska – sekretarz

dr Józefa Matejek – sekretarz

Archiwa