Aktualności

Rekrutacja na STUDIA Erasmus+

Rekrutacja na STUDIA Erasmus+ Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazd...

Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Instytutu Spraw Społecznych UP w Krakowie   w dniu 18 grudnia 2019 roku  organizuje konferencje pt.  Rola tradycji lokalnych w przygotowaniu do życia wolnościowego

Program konferencji:  9.30-9.45 - Rejestracja uczestników Konferencji 9.45-10.00 - Powitanie Gości, Słowo powitalne Dyrektora Instytutu Spraw Społecznych dr hab. Norberta G. Pikuły, prof. UP 10.00-12.30 I część Konferencji, wystąpienia Prelegentów...

  Biblioteka Główna, Konsulat Generalny USA oraz Akademickie Biuro Karier  zapraszają wszystkich studentów oraz osoby...